<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-148747483-1'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-148747483-1');

Ensiapukoulutus

Onko yrityksesi tai oma henkilökohtainen ensiapuvalmiutesi kunnossa? Kaipaatko koulutusta tai onko ensiaputaitojen kertaaminen tarpeen yrityksessäsi?

Järjestän ensiapukoulutuksia pääosin yritysten tarpeisiin. Teen kaikissa ensiapukoulutuksissani yhteistyötä Suomen Ensiturvan kanssa. Asiakkaita minulla on ympäri Suomea eli koulutusalueeni on laaja. Koulutuspäivä on erittäin toiminnallinen ja olen saanut positiivista palautetta koulutuksistani jopa niin, että uskallan sen tähän kirjoittaa.

Emergency First Response Primary Care eli Suomen Ensiturvan hätäensiapukoulutus opettaa osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa. Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa. Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa. Koulutus oikeuttaa ensiapukorttiin.

Koulutuksista on mahdollista saada Liikenteenturvallisuus viraston ammattikuljettajien pätevyyspäivä (Trafi).

TAKE CARE others - and yourself! koulutus

Kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle tarkoitettu TAKE CARE others – and yourself! koulutus.

TAKE CARE -taitojen harjoittelu parantaa mahdollisuuksia suojella muita ja välttää vääränlaista voimankäyttöä. Näin tilanne päättyy kaikkien kannalta eettisestikin katsottuna oikein.

TAKE CARE -koulutuksessa opetellaan suojautumista väkivallalta, sekä puuttumista kivuttomia ja asiakasta suojaavia hallintaotteita käyttäen. Näin vältetään ylilyönnit ja tilanne päättyy kaikkien kannalta eettisestikin katsottuna oikein.

Koulutus perustuu yksinkertaisiin ja helppoihin tekniikoihin, mutta fyysisiä ratkaisuja suunniteltaessa on otettu huomioon korostettu väkivallattomuuden periaate opetus-, hoito- ja pelastustyössä.

TAKE CARE lisää myös rohkeutta puuttua henkisesti kuormittavaan vaaratilanteeseen. Henkisesti kuormittavassa tilanteessa ensiavun antajan kyky toimia heikkenee huomattavasti. Tässä koulutuksessa tämä asia on huomioitu ja ensiapu on osana tätä koulutusta.

Tutustu koulutukseen lisää yhteistyökumppanini Fightermovesin nettisivulta https://fightermoves.com/take-care

Hanna ja ensiapuvalmius

Minulla on 14 vuoden työkokemus hoitoalalta. Olen terveydenhuollon nimikesuojattuammattihenkilö, lähihoitaja. Valviran Terhikki-rekisteri numeroni on 60503724001.

Aikaisemmassa työelämässä olen toiminut palveluohjaajana ja lähiesimiehenä hoitoalalla.

Hoitotyökokemusta minulla on eri asiakasryhmistä laajasti:

  • vammaistyö
  • mielenterveystyö
  • vanhustyö
  • hoitotyö ja viimeisimpänä
  • lastensuojelutyö

129238115_198756028474549_2275651501270252084_n
artojaheidi

Tiesithän, että ensiapukoulutuksestani saa KELA-korvausta?

Työnantajalla on mahdollista saada valtiolta tukea ensiapukoulutuksiin
KELA maksaa työnantajille ja yrittäjille korvausta erilaisista työturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvistä toimista. Ensiavun järjestäminen työpaikalla kuuluu KELAn korvausluokkaan I. Tämä tarkoittaa sitä, että korvauskelpoisia kustannuksia ovat työnantajan palveluksessa oleville henkilöille annettu ensiapukoulutus.

Lisätietoa: www.kela.fi

Ensiapukoulutuksen sisältö

Emergency First Response Primary Care


Kurssilainen ymmärtää, miten turvataan potilaan tärkeät elintoiminnot eli hengitys ja sydämen toiminta sekä suurien verenvuotojen tyrehdyttäminen.

Puhalluselvytyksen ABC


Kurssilla harjoitellaan oikeanlainen puhalluselvytys, rintakehän painallukset sekä miten painallukset yhdistetään oikeaoppisesti puhallukseen.

Lisäksi kurssilla käydään läpi:


  • Tukehtumaisillaan olevan aikuisen auttaminen
  • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Shokin hoito
  • Selkärankavamman ensiapu
  • Automaattisen sydämentahdistimen käyttö (AED)

Ensiapukoulutus- ja tuoteasioiden yhteyshenkilö:

Ensiapukouluttaja Hanna Ikonen

Voit ottaa yhteyttä minuun joko puhelimitse (+358) 050 348 4598 tai sähköpostilla hanna.ikonen@ensiturva.fi.

Järjestän ensiapukoulutuksia säännöllisesti Liikuntakeskus Corella, Kellossa.

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-148747483-1');
Hanna Maaria